Zoemer.nl is een online verhalenbank waar je nooit uitgelezen raakt. We kiezen de mooiste korte verhalen voor je uit, zodat je waar je maar bent de beste verhalen uit de (Nederlandstalige) literatuur kunt lezen. Verhalen die geschiedenis hebben geschreven of verhalen van de nieuwste jonge schrijvers, gewoon op je telefoon. All you can read voor 2 euro per schooljaar!

De verhalen op Zoemer.nl zijn ook te gebruiken als lesmateriaal voor de middelbare school. De aanmelding voor een gehele klas of school is gemakkelijk in één keer te regelen.

Naast de Verhalenbank is er de Boekenbank: een hele verzameling e-books die allemaal zijn goedgekeurd om te lezen voor je lijst. Sommige bevatten uittreksels en inleidingen en ze zijn te lezen op laptop, tablet of telefoon.

Technische realisatie: twing!

De pilotversie van Zoemer.nl werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie. De klassiekers op de Boekenbank werden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds.
Zoemer.nl is een initiatief van Theo Knippenberg en Uitgeverij De Bezige Bij